Våra tjänster

Rivning

Vi erbjuder helhetslösning för hela rivningsprocessen.
Från Invändig RIVNING av bostad eller fastighet till rivning av hela byggnaden med efterföljande sortering samt HANTERING av rivningsFRAKTIONER och rivningsMASSOR.

 

Schakt och mark

Vi erbjuder anpassade MASKIN och GRÄVTJÄNSTER utifrån ert unika MARKPROJEKT.
Rätt storlek av maskin vid rätt skede av projekt medför en kostnadseffektiv och miljömedveten tjänst genom hela byggprocessen.
Från första schakt öppnandet till sista spadtaget.

 

Anläggning

Vi erbjuder kompletta anläggningslösningar.
FRÅN skiss till färdig GRUND för byggnad och självklart som kronan på verket.
YTTERMILJÖ med önskade detaljer och växtlighet.

 

Transport

Vi erbjuder transporter och
TRANSPORTSTYRNING.
Rätt antal och rätt fordon är en grundförutsättning. Att eliminera stillestånd ger alltid en positiv effekt till tidsplanen för projektet.

 

Bemanning

Vi erbjuder YRKESKUNNIG personal till våra samarbetspartners i projektform utifrån eftersökt kompetens.

 

Projektledning/arbetsledning

Vi erbjuder erfaren ARBETSLEDNING och PROJEKTLEDNING.
Vi kan mark och anläggning och den komplexitet som arbetet kan innefatta utifrån geologiska förutsättningar och önskad resultat.
Med rätt ledning så håller man fullständig kontroll på hela Kvalitet-Miljö-Arbetsmiljöstyrningen likaväl som ekonomin för projektet.

 

Ledning/upphandlingsstöd

Vi erbjuder vårt kunnande till er redan i projektets inledningsfas.
Kedjan förfrågning-anbud-avtal är ett kritiskt skede.
Rätt ingångsvärden ger en väsentlig riskeliminering för både beställare och leverantör.
Win-Win är vår väg för en lyckad projekt.

Copyright © Fin Entreprenad Group AB 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB