Fin Entreprenad Group i norden AB

F-E-G-A-B

 

Vi är ett företag som är verksam inom mark och anläggningsbranschen. Bolaget startades 2017 och med ett finskt arbetsmentalitet och yrkesstolthet så har bolaget etablerat aktiv närvaro i Mälardalen med omnejd.

 

Personalen består av erfaren och kunniga medarbetare med flertal år och branschens främsta kompetens gällande mark och anläggning.

Maskinparken anpassas till varje projekt utifrån behovet som finns för lyckad slutprodukt på effektivaste sätt.

 

  • Vi arbetar enligt ISO 9001 samt ISO 14001.
  • Vi utför arbetet enligt AMA.
  • Vi innehar yrkesbevis och tillstånd för det arbetet vi utför.
  • Vi efterlever ID06 krav och personalen bär ID06 kort
  • Vi efterlever SSG krav och personalen bär SSG kort
  • Vi innehar kollektivavtal för vår personal.
  • Våra maskiner är besiktigade och vid utbyte tar vi alltid hänsyn till miljön och Gällande miljökrav.
  • Våra fordon är märkta med företagslogga och namn. Vid utbyte eftersträvar vi alltid att fordonet fyller gällande miljökrav.
  • Vi arbetar enbart med etablerade och seriösa beställare där kvalitet och miljö går alltid först.

 

Vårt breda kunnande när det gäller mark och anläggning medför att vi även är konkurrenskraftiga på privata marknaden med rätt pris för tilltänkt arbete.

Copyright © Fin Entreprenad Group AB 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB